6 HAFTA

Learning and Teaching in Higher Education in the Digital Age

Digitalization can be observed in educational processes. The aim of this course is to help faculty adapt themselves to the needs of this new era so that they can design learning processes that fit the characteristics of the new student population and embed digital tools and platforms to these processes

Pazartesi, Ekim 2, 2017

Guided

İngilizce

Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme

Dijitalleşme öğrenme süreçlerinde de gözlenmektedir. Bu dersin amacı da öğretim elemanlarının dijital çağın özelliklerine ayak uydurabilmesi, yeni öğrenci kitlelerinin özelliklerine uygun öğrenme süreçleri tasarlayabilmesi, dijital araç ve ortamları bu süreçlere dahil edebilmesidir.

Pazartesi, Ekim 2, 2017

Rehber Gözetimli

Türkçe

Introduction to Photoshop

Adobe Photoshop, a digital photograph editor developed by Adobe Systems, is used to edit pixel-based images, pictures and photographs.

Pazartesi, Ekim 2, 2017

Rehber Gözetimli

Türkçe

Introduction to Game Theory

Game theory is the study of mathematical models that involve stakeholders with different interests.

Pazartesi, Ekim 2, 2017

Rehber Gözetimli

Türkçe

Digital Transformation In Higher Education

There have been radical changes in all kinds of organizations and ways of doing business in the digital age.

Pazartesi, Ekim 2, 2017

Rehber Gözetimli

Türkçe

Social Network Analysis

A huge amount of information has been shared in various social networking platforms, due to the structural changes in information sharing processes.

Pazartesi, Ekim 2, 2017

Rehber Gözetimli

Türkçe

Basketbol Öğreniyorum II

Pazartesi, Ekim 2, 2017

Rehber Gözetimli

Türkçe

Zihin Yetersizliği Olan Çocuklar

Bu derste zihinsel yetersizliğin doğası, zihinsel yetersizliği olan çocukların gelişim özelliklerini ve sağlık sorunlarını ele alacağız.

Pazartesi, Ekim 2, 2017

Rehber Gözetimli

Türkçe

Çocukla Çalışma Becerileri

Bu derste zihinsel yetersizliğe sahip çocuklarla çalışma becerileri ve çocukların davranışlarının yönetimi konusunu ele alacağız.

Pazartesi, Ekim 2, 2017

Rehber Gözetimli

Türkçe

Aile ve Uyum Süreci

Bu derste zihinsel yetersizliği olan bireye sahip ailelerin yaşamlarındaki değişiklikler, onların yetersizliğe uyum sağlama süreçlerini etkileyen faktörler ve yetersizliğe uyumu kolaylaştıran stratejiler yer almaktadır.

Pazartesi, Ekim 2, 2017

Rehber Gözetimli

Türkçe