Zihin Yetersizliği Olan Çocuklar

Bu derste zihinsel yetersizliğin doğası, zihinsel yetersizliği olan çocukların gelişim özelliklerini ve sağlık sorunlarını ele alacağız.

Bu dersin öğrenme amaçları;

Birinci hafta zihinsel yetersizliği tanımlayabilecek ve sınıflandırabileceksiniz.
İkinci hafta zihinsel yetersizliğin yaygınlığı, tanılanması ve değerlendirilmesine ilişkin bilgiler edineceksiniz.
Üçüncü hafta zihinsel yetersizliğin nedenlerini ve ne gibi önlemler alınabileceğini öğreneceksiniz.
Dördüncü hafta zihinsel yetersizliği olan çocukların gelişim özelliklerini kavrayabileceksiniz.
Beşinci hafta zihin yetersizliği olan çocuklarda rastlanan sağlık sorunlarını tanımlayıp, bu sağlık sorunlarına ilişkin detaylı bilgi elde edebileceksiniz.
Altıncı hafta, sağlık sorunları ile baş edebilme ile ilgili önemli noktalar hakkında bilgi sahibi olup, rehabilitasyon yaklaşımlarına ilişkin konuları kavrayabileceksiniz.

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Araştırma Görevlisi
Gizem
YILDIZ