Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm

İçinde bulunduğumuz digital çağda hemen her alandaki kurumsal yapılarda ve iş yapma biçimlerinde köklü değişiklikler olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. İmalat işletmeleri yanında iletişim, bankacılık, sağlık kurumları gibi hizmet sektöründeki teknolojik değişimler; robotlar, akıllı sistemler, e -ticaret, sosyal medya, e-devlet, mobil iletişim gibi uygulamalar hemen aklımıza gelen örnekler. Bu değişimlerin, dönüşümlerin temelinde teknolojinin sağladığı işleri daha hızlı, etkili ve ucuz yapabilme olanakları yanında bilginin anında kaydedilmesi, çok hızlı işlenmesi ve iletilmesi ve karar süreçlerinde kullanılması var. Eğitim sektörünün bütün bu gelişmelere duyarsız kalmasının, bu fırsat ve olanaklardan yararlanmamasının söz konusu olamayacağı açık . Nitekim önceleri uzaktan eğitim olarak başlayan teknoloji destekli uygulamalar günümüzde e-öğrenme, açık ders kaynakları , kitlesel çevrimiçi dersler, mobil öğrenme, mikro öğrenme gibi modellere evrilerek çoğalıyor ve yaygınlaşıyor. Eğitimin okulların dört duvarı ile sınırlı olmadığı, öğrenmenin her yerde ve her zaman gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu hemen herkes kabul ediyor. Ancak yüksek öğretim kurumlarının teknolojideki bu gelişmelerden tam olarak yararlanmalarını sağlayacak yönetsel bir dönüşüm içerisinde olduğunu söylemek oldukça zor. Teknolojik altyapı ve donanım yönüyle çok büyük yatırımlar yapılıyor, e-öğrenme, uzaktan eğitim, mobil öğrenme gibi çeşitli uygulamalar gerçekleştiriliyor olmakla birlikte yüksek öğretim kurumları geleneksel yapılarını ve eğitim öğretim süreçlerini değiştirme konusunda çok istekli gözükmüyorlar. Yönetsel çabalar teknolojik dönüşümün başarılı olmasına odaklanıyor ve yapılmakta olanların teknoloji destekli olarak yapılması reform olarak görülüyor. Eğitim süreçlerinin etkililiği ve verimliliği, paydaşların memnuniyeti, yatırımların maliyeti gibi hususlar pek dikkate alınmıyor.
Yukarıdaki tespit ve görüşler ışığında bu ders yüksek öğretim sisteminde dijital dönüşümün yönetsel boyutuna dikkat çekmek için hazırlanmıştır. Dijital çağın fırsatlarından yararlanılması kadar gereklerinin de yerine getirilmesi için yükseköğretimde dönüşüm zorunludur; ancak bu dönüşümün eğitim sisteminin tüm bileşenlerini içeren yönetsel bir bütünlük içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Bu doğrultuda dersimiz giriş bölümünü takip eden dört bölümden oluşacaktır:
1. Eğitimde Değişen Paradigmalar ve Yükseköğretim: Bu bölümde paradigma kavramı ele alınarak paradigmanın yaşantımızdaki yeri yanında bilimsel dünyadaki önemine değinilecek, günümüz eğitim paradigmalarını değişime zorlayan sorunları ortaya koyacağız. 
2. Yükseköğretimde "Öğretme"den "Öğrenme"ye : Öğrenmenin çok boyutlu bir süreç olduğu, "öğretim"in öğrenmeyi sağlayan yöntemlerden sadece birisine karşı geldiği ; bu bölümün çıkış noktasını oluşturuyor.
3. Çevrimiçi Öğrenme : Çevrimiçi öğrenme internetin eğitimde kullanılmasına ifade eden genel bir terim. Bu bölümde Internet teknolojilerinden eğitim sunumunda yararlanmanın farklı modellerine değineceğiz.
4. Eğitimde Açıklık ve Uzantıları : Açık Üniversite ile birlikte somutlaşan "açıklık" olgusu yükseköğretime erişimi özgürleştiren, geniş kitlelere sunulmasını sağlayarak demokratikleştiren bir felsefe. Dijital teknolojiler bu felsefenin de etkili bir şekilde hayata geçmesini sağlıyor.
Bu bölümlerin tamamlanmasından sonra sonuçları hep birlikte değerlendirmek üzere bir çalışma yapacağız.

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Profesör Dr.
Ali Ekrem
ÖZKUL