Yasalar ve Sosyal Destekler

Bu derste zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin ailelerinin yararlanabileceği sosyal destek ağları ve zihinsel yetersizliği olan bireylere yönelik yasal düzenlemeler yer almaktadır.

Yasalar ve Sosyal Destekler dersi, 5 haftalık süreçte, katılımcılara şu öğretimsel amaçları kazandırmayı amaçlamaktadır:

Birinci hafta, aile danışmanlığı ve aile rehberliği destek hizmetlerini ve zihin yetersizliği olan bireylere sağlanan okul dışı destekleri sıralayabileceksiniz.
İkinci hafta, zihin yetersizliği olan bireyler ve ailelerine kamu ve özel sektörün sağladığı sosyal ve ekonomik destekler ve sosyal destek ağı oluşturan sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
Üçüncü hafta, özel gereksinimli bireylere yönelik temel düzenlemeler ve zihin yetersizliği olan bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya dönük düzenlemeleri sıralayabileceksiniz.
Dördüncü hafta, eğitim ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
Beşinci hafta, zihin yetersizliği olan bireylere yönelik istihdam ve sosyal güvenlik hizmetlerini sıralayabileceksiniz.

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Araştırma Görevlisi
Tahir Mete
ARTAR