Yapısal Eşitlik Modellemesi

Son yıllarda değişkenler arası ilişkileri tek tek incelemek yerine bütünsel bir yaklaşımla ilişkilerin hepsini birden aynı anda inceleme ihtiyacı ve eğilimi hızlanmıştır. Böylece bir araştırmada yer alan hipotezlerin her birisi için analiz yapmak yerine Teori/Kuram sınama olarak da ifade edilebilecek çok sayıda hipotezi bir seferde analiz edebilme konusunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Yapısal Eşitlik Modellemesi Fen Bilimlerinden ya da Sosyal Bilimlerden araştırmacıların olası tüm sorularına yanıt vermek amacıyla 4 hafta olacak şekilde tasarlanmıştır. Yapısal Eşitlik analiz ailesi içinde yer alan tek ve çok gruplu doğrulayıcı faktör analizi, path analizi, latent (gizil) değişkenlerle model analizi, hibrit modeller, mediator ve moderator etkilerin incelenmesi gibi başlıklar dersin ana çatısını oluşturacaktır. 

Ders öğrenenlerin kendi kendilerine öğrenmelerine imkan tanıyacak şekilde kurgulanmıştır fakat öğretim elemanı öğrenicilerin ihtiyaç duyduğu herhangi bir süreçte ulaşılabilir olacaktır.

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Yard. Doçent Dr.
Murat
AKYILDIZ