Veri Toplama Yöntemleri

Veri Toplama Yöntemleri dersinin hedef kitlesi lisansüstü eğitim gören öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılardır. Ders, nicel araştırmalardaki veri toplama sürecine odaklanmaktadır. Dersin 4 hafta sürmesi planlanmaktadır. 

İlk haftada bilimsel araştırmada veri toplama sürecinde olgusal bilgi edinmede kullanılan anket maddesi yazımında dikkat edilecek hususlar ve anketlerden elde edilecek veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemlerin SPSS'te uygulanması üzerinde durulacaktır. Sonraki haftada bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerin ölçülmesine yönelik ölçme araçları tanıtılacak, bu özelliklerin ölçülmesine yönelik ölçme aracı geliştirmede madde yazım sürecinden ve özellikle Likert tipi ölçeklerde güvenirlik-geçerlik belirleme işlemlerinde bahsedilecektir. Üçüncü haftada Likert tipi ölçeklerde geçerlik belirleme süreci ayrıntılı olarak aktarılacak, yapı geçerliği belirlemede kullanılan açımlayıcı (keşfedici) faktör analizinin SPSS'te uygulanması üzerinde durulacaktır. Son haftada ise, ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında kullanılan doğrulayıcı faktör analizinin (DFA) teorik alt yapısı anlatılacak, bu yöntemin Mplus paket programında nasıl uygulanacağı üzerinde durulacaktır. Dersin genel hedefi, bilimsel araştırmalarda (ağırlıklı olarak nicel araştırma yöntemlerinde) bilgiye ulaşmayı sağlayacak veri toplama araçları hakkında bilgi vererek, katılımcıların bir veri toplama aracının geliştirilme sürecinde izlenen aşamalara ve bu aşamalarda uygulanacak istatistiksel işlemlere hakim olmalarıdır. Bu ders sonunda öğrencilerin, özellikle nicel bir araştırma deseni kullanırken ihtiyaçları doğrultusunda doğru veri toplama aracını belirlemeleri, bu aracı geliştirilmesi sürecindeki adımlara hakim olmaları ve geliştirme sürecinde kullanacakları istatistiksel yöntemleri kendi başlarına uygulayabilecek duruma ulaşmaları hedeflenmektedir.

Dersin işlenişi; 
Öğrencilerin, derste yapılan örnekleri SPSS ve Mplus uygulamalarını takip etmeleri ve kendilerinin de bu uygulamaları bağımsız olarak yapabilecek duruma gelmeleri beklenmektedir. Bu amaçla,1., 2. ve 3. hafta derslerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin kendilerine verilecek veri setleri-örnek ölçek maddeleri üzerinde çalışmaları ve bu çalışmaları bir sonraki haftada yapılacak ders öncesi paylaşmaları beklenmektedir. Katılımcıların, dersi düzenli takip ederek her hafta bitiminde belirlenen etkinliği bir sonraki haftaya bağımsız olarak gerçekleştirebilmeleri, bu dersten yeterli olduklarının göstergesi olacaktır. Dersin ilk haftasında bilimsel araştırma sürecinin özelliklerinden, olgusal bilgi toplama amacıyla kullanılan anket için madde yazımı ve anket yoluyla elde edilen verilere uygulanabilecek istatistiksel işlemlerden bahsedilecektir. İkinci haftada, bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerin ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarından ve bu araçlar için madde yazım sürecinden bahsedilecektir. Üçüncü haftada ölçme aracının geçerliğini ve ölçme işleminin güvenirliğini belirleme yöntemleri üzerinde durulacak, geçerlik belirlemede Açımlayıcı (Keşfedici) Faktör Analizinin SPSS'te uygulanması ve elde edilen sonuçların yorumlanması üzerinde durulacaktır. Son ders haftası olan dördüncü haftada ise, geçerlik belirlemede kullanılan Doğrulayıcı Faktör Analizinin (DFA) teorik alt yapısında, bilimsel araştırmalarda en sık kullanılan DFA modellerinden behsedilecek ve bu yöntemleri Mplus'ta uygulama stratejileri üzerinde durulacaktır.

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Uzman
Murat Doğan
ŞAHİN