Uyuşmazlıklara Dostane Çözümler: Arabuluculuk

Anlaşmazlık ve uyuşmazlık, kişiler arası ilişkilerin doğasının bir sonucudur. Bu durum, kendisini, bazen özel hukuk alanında (sözleşmeler, aile hukuku ve benzeri), bazen ise kamu hukuku (ceza hukuku) noktasında gösterebilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, haklarının bir şekilde ihlal edildiği düşüncesindeyseler, Devlet Mahkemelerine her zaman başvurabilirler (hak arama hürriyeti; Anayasa m. 36) 
Bununla birlikte, mevcut uyuşmazlığın tarafları, aralarındaki problemin çözümünü, salt Devlet mahkemeleri nezdinde çözmek zorunda değildirler. Türk hukuku bu noktada bir hayli yol kat etmiş olup, yabancı hukuk sistemlerinde de bilinen pek çok “alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemini” bir diğer söyleyişle dostane çözüm yöntemlerini kabul etmiş durumdadır. 
Yani, bir uyuşmazlığın tarafları, mahkemeden gelecek olan kararı beklemek yerine, bir uzmanın, örneğin bir arabulucunun nezdinde bir araya gelip, kendi uyuşmazlıklarına kendileri bir çözüm bulma imkanına sahiptirler. 
İşte dersimizde de, hem alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini genel olarak tanıtacak, hem de bu yöntemlerin Türk hukukunda en yaygın görünüm biçimi olan arabuluculuk yöntemini ele alacağız. 
Bu yöntem, işçi ile işveren, tüketici ile mal ve hizmeti sağlayan, kiracı ile kiraya veren, komşular ve benzer ilişkilerin tarafı olan kişiler arasındaki uyuşmazlıklara dostane bir çözümü hedeflemektedir. 
Alternatif uyuşmazlık çözümleri, salt hukukçuları değil tüm yurttaşları ilgilendirmektedir. Bu yüzden dersimizde bahsedeceğimiz yöntemler, usuller, konuya ilişkin video ve diğer etkinliklerle birlikte, tüm öğrencilerimiz için ilgi çekici olabilecektir. Çünkü bahsedeceğimiz yöntemlerle bir anlaşmaya, uzlaşmaya varacak olanlar, bizzat uyuşmazlığın tarafları yani yurttaşlardır.

Aşağıda, dersimize ilişkin olarak öngördüğümüz plan taslağını sunuyoruz : 
Hafta 1: Anlaşmazlık, Uyuşmazlık ve Çatışma Kavramları ; Devlet Mahkemesinde Dava Açmak Her Derde Deva mıdır?
Hafta 2: Çatışma ve Çatışmanın Kaynağı ; Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
Hafta 3: Arabuluculuk Faaliyetine İlişkin Genel İlkeler ve Arabulucular
Hafta 4: Adım Adım Arabuluculuk; Aşamalar; Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi ve Olası Sonuçlar

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Yard. Doçent Dr.
Barış
TORAMAN