Türkü Söylüyorum

Bu ders; türküleri daha doğru ve yöre tavrına uygun bir biçimde söyleyebilmeyi hedeflemektedir. 8 haftalık bu derste; Türk Halk Müziğinin tanımını, sözlü ve sözsüz ezgileri tanımayı, yörelere göre uzun hava ve kırık havaların aldıkları isimleri, Türk Halk Müziği enstrümanlarını sınıflandırmayı ve yöreler ile ilgili seçilmiş türküler icra etmeyi öğreneceksiniz. Bu ders ayrıca; ürkülerin yeni nesillere doğru bir biçimde aktarılması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Dersimizle ilgili sizler için hazırlanmış etkinlik kayıtlarını düzenli olarak dinlerseniz dersin sonunda sizde doğru tavır ve nefes teknikleriyle türküleri icra ettiğinizi göreceksiniz.

Amaçlar:
1. Türk Halk Müziğinin tanımını yapabilme, Sözlü ve sözsüz ezgileri tanıyabilme, T. H. M. Enstrümanlarını sınıflandırabilme,
2. Orta Anadolu türkülerini yöresel tavrına uygun, doğru icra edebilme,
3. Doğu Anadolu türkülerini yöresel tavrına uygun, doğru icra edebilme,
4. Güneydoğu Anadolu türkülerini yöresel tavrına uygun, doğru icra edebilme,
5. Karadeniz türkülerini yöresel tavrına uygun, doğru icra edebilme,
6. Ege türkülerini yöresel tavrına uygun, doğru icra edebilme,
7. Akdeniz türkülerini yöresel tavrına uygun, doğru icra edebilme,
8. Trakya (Marmara) türkülerini yöresel tavrına uygun, doğru icra edebilme.

Hafta 1: İlk olarak Türk Halk Müziği'nin ne olduğunu ve yörelere göre aldığı isimleri tanımak, Türk Halk Müziği enstrümanlarını sınıflandırmak.
Hafta 2: Orta Anadolu türkülerini icra etmek,
Hafta 3: Doğu Anadolu türkülerini icra etmek,
Hafta 4: Güneydoğu Anadolu türkülerini icra etmek,
Hafta 5: Karadeniz türkülerini icra etmek,
Hafta 6: Ege türkülerini icra etmek,
Hafta 7: Akdeniz türkülerini icra etmek,
Hafta 8: Trakya (Marmara) türkülerini icra etmek.

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Salı, Eylül 19, 2017
Öğretim Görevlisi
Pelin
DEMİRÇE ALTINTAŞ