Temel İlk Yardım Bilgisi

Can çekişen bir kişiyle karşılaştığınızda o kişiye nasıl yardım edileceğini bilmiyor olmanız karşılaşılabilecek korkunç bir durumdur. İlkyardım bilgisi ve eğitiminin, insan yaşamını kurtarmadaki önemi pek çok çalışmada vurgulanmasına rağmen toplumumuzda maalesef ilkyardım bilgi ve beceri düzeyleri yetersizdir. İlkyardım becerilerine sahip kişi sayısını arttırmak, ilkyardımın üç temel amacının gerçekleşmesine yol açacaktır. Yaralı ya da hasta kişilerin hayatta kalmasını sağlamak, durumlarının kötüye gitmesini engellemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak. Binlerce insan geç kalmış, yetersiz ya da yanlış ilkyardım müdahalesinden dolayı ya ölmekte ya da daha fazla acı çekmektedir. Olayın meydana gelme zaman ile profesyonel yardımın olay yerine gelme zaman periyodu ölüm ve yaşam arasındaki farkı belirlemede önemlidir. Başka bir deyişle, havayolu tıkanması bir kişinin ölümüne kısa sürede (3-4 dakika) neden olurken ambulansın olay yerine gelme süresi 8 dakikadan fazla sürebilir. Bu nedenle olay yerinde bulunan kişilerin vakit kaybetmeden temel ilkyardım uygulamalarını yapmaları gerekir. Temel ilkyardım müdahalelerini yapabilmek için de temel düzeyde ilkyardım bilgilerinin ve uygulamalarının bilinmesi gerekir.

Toplam 4 hafta süreli bu dersin ders planını aşağıda bulabilirsiniz: 
Hafta 1: Temel İlkyardım Bilgileri İlkyardımın tanımı, ilkyardımcının sahip olması gereken temel özellikler, ilkyardımın temel uygulamaları, hayat kurtarma zinciri, ilkyardımın ABC’si, olay yerinin değerlendirilmesi, hasta ve yaralının birincil ve ikincil değerlendirmeleri, konuları üzerinde durulacaktır. 

Hafta 2. Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği Solunum ve dolaşımı olmayan yetişkin bir bireyin tekrar solunum ve dolaşımını geri getirmek amacıyla yapılan temel müdahaleler anlatılacaktır. Hafta 3. Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği ile havayolu tıkanmalarında ilkyardım Solunum ve dolaşımı olmayan çocuk ya da bebek bir bireyin tekrar solunum ve dolaşımını geri getirmek amacıyla yapılan temel müdahaleler ile havayolu tıkanmalarında yapılması gereken müdahaleler anlatılacaktır.  

Hafta 4. Kanamalarda ve göğüs yaralanmalarında ilkyardım Kanama nedir, kanam çeşitleri nelerdir, kanamalarda yapılması gereken ilkyardım müdahaleleri nelerdir, göğüs yaralanmalarında ilkyardım müdahalesi nasıl yapılır konuları ele alınacaktır.

 

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Yard. Doçent Dr.
Gökhan
KUŞ