Rock And Roll’un Serüveni

Sosyolojik bir olgu olan müzik sadece güzel zaman geçirmemize yardım etmez aynı zamanda toplumsal olgularla bir paralellik gösterir. Hemen hemen tüm toplumsal olguların referans aldığı bir müzik türü bulunmaktadır. 1950’li yıllarda ortaya çıkan Rock And Roll müziği ve türevleri de aynı misyonu sürdürmektedir. Rock and Roll, Alan Freed adlı Dj’in Cleveland’da yaptığı bir radyo programında 1951 yılında ilk kez telaffuz edildiği andan günümüze kadar, gençlik kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu dersin amacı, Rock And Roll müziğinin gelişimini toplumsal olgular arasında bağlantı kurarak aktarmaktır.

Hafta 1: Başlangıç 1954
Hafta 2: İngiliz İstilası 1960-1970
Hafta 3: Heavy Metal’in Yükselişi 1970-1990
Hafta 4: 1990 Sonrası Gelişmeler ve Konuya Genel Bir Bakış

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Öğretim Görevlisi
M. Tarkan
OĞUZ