R ile Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş

Bu dersin temel hedefi, R istatistiksel programlama dilinin tanıtılması ve sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların diğer paket programlarla yaptıkları yaygın olan basit analizleri ve veri düzenleme işlemlerini R'de nasıl yapabileceklerinin kavratılmasıdır. 

Ders kapsamında amaçlanan kazanımlar şu şekilde sıralanabilir:  
• R'nin temel mantığının kavranması ve diğer paket programlara göre farklı olan çalışma prensibinin benimsenmesi
• R'de temel semboller, matematiksel işlevler ve komutlar hakkındaki temel bilgilerin edinilmesi
• R'de nesne kavramının anlaşılması ve farklı türdeki nesnelere ilişkin bilgi sahibi olunması
• Veri setlerinin R'ye yüklenmesi, düzenlenmesi ve temizlenmesine ilişkin becerilerin kazanılması
• T testi ve doğrusal regresyon analizlerinin yapılması ve sonuçların yorumlanabilmesine ilişkin becerilerin kazanılması

Dersin işlenişi; 
Eğitim videoları üzerinden olacaktır. Her hafta ardışık etkinlikler biçiminde sunulacak olan bu eğitim videolarında, belirlenen amaçlar doğrultusundaki teorik bilgiler öğretim elemanı tarafından sunulacaktır. Öğrencilerden istenen, her hafta ilgili etkinlik kapsamındaki eğitim videosunu izlemeleri ve eş zamanlı olarak video kapsamında yapılan işlemleri kendi bilgisayarlarına yükleyecekleri R ve R Studio ile yapmaya çalışmalarıdır. 5. hafta sonunda dersin tamamlanmasının ardından final değerlendirmesi ile kazanılan becerilerin ortaya konulmasını sağlayacak genel bir ders değerlendirmesi yapılacaktır.

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Araştırma Görevlisi
Yusuf
KARA