Paramı Yönetebiliyorum

Finans, para, sermaye, fon, kaynak demektir. Finans Yönetimi ise her bir ekonomik birimin gereksinimlerini karşılamak için zorunlu olan parasal kaynaklarını en optimum şekilde nasıl temin edeceğini ve bu kaynakları olası sarf alanları arasında en optimum şekilde nasıl dağıtacağını kararlaştırma sürecidir. Bu nedenle günlük hayatta fark etmeden tüm ekonomik birimler bir tür finans yönetimi yapar. Örneğin bir öğrencinin burs ve krediye başvurması, ailesinden harçlık istemesi birer fon sağlama; sinemaya ya da cafeye ya da her ikisine de gitmesi ise birer fon kullanma kararıdır. Benzer şekilde bir aile, bir şirket ve bir ülke de fon girişlerini ve fon kullanımlarını optimize etmeye çalışır. Bu optimizasyonu yapmak için tüm ekonomik birimlerin asgari finansal bilgiye sahip olması önem taşımaktadır. Bilinçli finansal tercihler, bir ekonomide finans yönetimini etkin bir hale getirerek, verimsiz fon kullanımını minimize edecektir. Bu nedenle özellikle toplumun geniş kesimlerinin temel finansal bilgilere sahip olarak parayı doğru bir şekilde temin etmesi, kullanması ve buna yardımcı olacak bütçeler yapabilmesini sağlayacak finans okuryazarlığı son yıllarda tüm dünyada çok önemsenmektedir.

Bu dersin amacı katılımcılara hayatın her aşamasında doğru finansal kararlar verebilmelerini kolaylaştıracak temel finansal okuryazar becerilerini kazandırmaktır.

Hafta 1: Temel Finansal Kavramlar
Hafta 2. Başlıca finansal kurumlar ve kuruluşlar
Hafta 3. Borçlanma, kredi ve paranın zaman değeri
Hafta 4. Tasarruf: birikim, bütçe ve planlama
Hafta 5. Yatırım: fizibilite, risk ve getiri

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Doçent Dr.
Murat
ERTUĞRUL