Paket Programla Temel İstatistiksel Analizler

Bu dersin amacı; öğrencilere istatistik paket programı kullanımını göstermek, bu konudaki bilgi ve beceri düzeylerini arttırarak teorik bilgiyle birleştirmektir. 

Bu dersin sonunda öğrenci; 
1.İstatistiksel hazır yazılımların yeterliliğini sorgulayabilecek ve bir paket programı çalıştırıp, menülerini kullanabilecektir. 
1.1.Farklı istatistiksel hazır yazılımların kalitesine ve yeterliliğine karar verir. 
1.2.Paket programı çalıştırır. 
1.3.Paket programın menülerini kullanır. 
2.İstatistiksel analizleri paket programda kullanabilecektir. 
2.1.İstatistiksel verileri paket program ile yorumlar. 
2.2.İstatistiksel analizleri birbiriyle karşılaştırır. 
2.3.Teorik bilgiyle uygulama bilgilerini bir araya getirir. 
2.4.Paket programda elde ettiği sonuçları, rapor aşaması için organize eder. 
3.Paket programıan elde ettiği sonuçları raporlama için kullanabilecektir. 
3.1.Paket programın çıktılarını düzenler. 
3.2.Elde edilen paket program çıktılarını istatistiksel olarak değerlendirir. 
3.3.İstatistiksel değerlendirme sonunda istatistiksel kararı verir.

Hafta 1: Hazır Yazılımlar ve Paket Programa Giriş
Hafta 2: FILE Menüsü
Hafta 3: EDIT Menüsü 
Hafta 4: MANIP Menüsü 
Hafta 5: CALC Menüsü 
Hafta 6: STAT Menüsü ve Tek Örneklem Z Testi
Hafta 7: Tek Örneklem ve Bağımsız İki Örneklem Student T Testi  
Hafta 8: Diğer Analiz ve Testler

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Doçent Dr.
Harun
SÖNMEZ