Oyunlar Teorisine Giriş

Oyun teorisi, farklı çıkarlara sahip tarafların mevcut olduğu modelleri matematiksel olarak araştırmaktadır. Eğer çıkarlar tamamen zıt ise bu oyuna sıfır toplamlı (antagonistik) oyun, tamamen zıt değilse oyuna sıfır toplamlı olmayan oyun denir. Toplam 8 hafta olacak bu derste oyun teorisinin temelleri anlatılacaktır. Dersi alan öğrenciler, oyunun matrisi kavramını, oyuncuların stratejisi kavramını tanımlayabilecekler.

Oyunların tekrarlanması durumunda ortaya çıkan karma strateji kavramını açıklayabilecekler. Denge kavramını ve onun önemini öğrenecek, Nash dengesini tanıyabilecekler. Öğrenciler, ünlü minimaks teoremini, oyunların çözüm yöntemlerini, bazı oyun örneklerinin çözümlerini anlayabilecekler.

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Profesör Dr.
Vakıf
CAFER