Medyayı Doğru Okumak

Günümüzde medyadaki bilgi yoğunluğu altında kişiler görsel, işitsel ve yazılı medya karşısında pasif birer alıcı durumuna düşebilmektedir. Dördüncü kuvvet medya karşısında pasif bir alıcı olmak yerine, medyayı okuyabilecek, medyanın dilini çözebilecek bilinç düzeyine ulaşmak ve iletişim olgusunda aktif bir birey olarak yer almak medya okuryazarı olmanın temel şartıdır. Medyada gerçekliği ve kurguyu ayırt etme becerisinin kazandırılacağı bu derste, medyanın olayları ve olguları nasıl ve neden belli yönleriyle yansıttığı ele alınacaktır. Dersin hedef kitlesi, medyayı doğru okuma konusunda farkındalığı yüksek, medyaya eleştirel bakabilen bilinçli alıcılar olmak isteyen her yaştan öğrenenlerdir. 

Toplam 2 hafta süreli bu dersimizde ilgili konular örnekolaylar doğrultusunda ele alınacaktır. Konuya dair her türlü soruyu dersin öğretim elemanına sorabilirsiniz.

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Öğretim Görevlisi
Elif
UĞURLUOĞLU