Kişisel Gelişim

Günümüz koşullarında bireyler işe kabul edildikten sonra da belirli süreçler yaşarlar.

13 Eylül, 2017

Özgeçmiş hazırlama, iş arama sürecinin en önemli aşamalarından biridir.

13 Eylül, 2017

İş görüşmesine gitme düşüncesi sizi heyecanlandırıp endişelendiriyor mu? Yalnız olmadığınızı bilmelisiniz.

13 Eylül, 2017

Beden dili insanlık tarihi açısından en eski iletişim aracıdır. Beden diliniz sizi daima ele verir.

2 Ekim, 2017

İnsanların birbirleriyle iletişiminde söz, yazıdan daha önce ve daha pratik bir araçtır.

2 Ekim, 2017

Ortak çalışma, bazen tek bir kişiyle olabileceği gibi bazen bir ekibin içinde de olabilir.

2 Ekim, 2017

Bilgi okuryazarlığı, bilgi problemlerini çözme becerisidir. Bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma ve etkin kullanma ve iletme becerisidir.

2 Ekim, 2017

Teknolojinin gelişimi, bireylerin yaşam tarzlarımızda ve toplum yapısında bazı değişim ve dönüşümleri beraberinde getiriyor.

2 Ekim, 2017

Günümüzde medyadaki bilgi yoğunluğu altında kişiler görsel, işitsel ve yazılı medya karşısında pasif birer alıcı durumuna düşebilmektedir.

2 Ekim, 2017

Sosyolojik bir olgu olan müzik sadece güzel zaman geçirmemize yardım etmez aynı zamanda toplumsal olgularla bir paralellik gösterir.

2 Ekim, 2017

Scuba dalışı, zamanla tüm dünyada ve ülkemizde popülerliği artan, yaygın sportif bir hobi haline gelmiştir. Bu dersin amacı, Scuba dalış hakkında merak edilen temel konulara değinerek su altı dünyasına yönelik ilgiyi arttırmaktır.

2 Ekim, 2017

Çalışanların bireysel iş hukukuna dahil olmaları, hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür.

2 Ekim, 2017

Etkili zaman yönetimi dersi, bireysel ya da yönetsel anlamda zaman yönetiminde sıkıntı yaşayan ve bununla ilgili becerileri kazanmak isteyen her yaş grubundan bireylere yöneliktir.

13 Eylül, 2017