İnsan Kaynakları Yönetimi Temel Uygulamaları

İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi için çeşitli kaynaklara ihtiyaçları vardır. Bu kaynaklar fiziksel kaynaklar, finansal kaynaklar ve insan kaynaklarıdır. Başarılı olmak için bu kaynakların hepsi önemli olmakla birlikte günümüz iş dünyasında rekabet avantajı sağlama olasılığı en yüksek olanı, insan kaynakları ve bu kaynakların nasıl yönetileceğidir.
İnsan kaynakları yaratılan tüm ürünler ve hizmetler ile müşterilerin bağlantısını kurabilmek için pazarlama kapasitesi ve örgüte ait bilgi, deneyim, beceriler, karar verme ve yaratıcılık, bu yeteneklerin örgütlenmesi, yapılandırılması ve ödüllendirilmesinden sorumludur.

Hafta 1 : İnsan Kaynakları Yönetimi
Hafta 2 : Performans Değerlendirme ve Kariyer Yönetimi
Hafta 3 : Mobbing
Hafta 4 : Örgütsel İletişim

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Profesör Dr.
Deniz
TAŞÇI