Güzel Sanatlar

Günlük yaşamımızda, çevremizde her yerde ve her mekanda renk vardır. Renk yaşamımızı yaşanır kılan ve heyecanı veren bir olgudur. Çağlar boyunca insanlar renkleri bir ileti aracı olarak kullanmışlardır.

2 Ekim, 2017

Bu dersin amacı, çanak formunu kendi ellerimizi ve parmaklarımızı kullanarak şekillendirmeyi öğrenmektir.

2 Ekim, 2017

Bu ders yoluyla fotoğrafın kendine özgü teknoloji üzerinde durularak yaşamdaki yerinin anlaşılmasına yol gösterici olunacaktır.

2 Ekim, 2017

Zeybek dansları içinde popüler ve önemli bir yeri olan Harmandalı zeybeğini, her hafta oluşturulacak uygulamalı videolar aracılığı ile öğretmeyi hedeflemekteyizz

2 Ekim, 2017
13 Eylül, 2017