Fotoğraf Üzerine: Fotoğrafın Ortaya Çıkışı

• Fotoğrafın resmetme tekniğini anlayabilme,
• Fotoğrafın sanatın ortamındaki yerini bilme ve
• Fotoğrafın toplumsal yaşam içindeki yerini bilmedir.
Dersin önemi fotoğraf günümüzde yaşamın her alanında yer almaktadır. Bu ders yoluyla fotoğrafın kendine özgü teknoloji üzerinde durularak yaşamdaki yerinin anlaşılmasına yol gösterici olunacaktır.

Dersin amaçları:
• Işıkla yüzey üzerine resmetmenin tarihsel sürecini açıklamak,
• Fotoğrafın bulunuşundaki belirleyici olguların neler olduğunu açıklamak,
• Işıkla resmetme ve fotoğraf ilişkisini belirlemek,
• İlk fotoğrafçıların kimler olduğunu sıralamak.

Hafta 1: Doğrudan anlatım ve konuyu kamera önünde örnekler vererek sunmak. 
Hafta 2: Doğrudan anlatım ve fotoğrafın bulunuşu ve öncesindeki özel olay ve durumları görsel olarak sunmak. 
Hafta 3: Işıkla resmetmenin ne olduğunu, optik yoluyla görüntü oluşturmayı, kamera önünde uygulamalı olarak sunmak.
Hafta 4: Doğrudan anlatım yoluyla ilk fotoğrafçıları tanıtmak ve örnek çalışmalarını sunmak.

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Profesör Dr.
Levend
KILIÇ