Eğitim

İçinde bulunduğumuz digital çağda hemen her alandaki kurumsal yapılarda ve iş yapma biçimlerinde köklü değişiklikler olduğunu hepimiz gözlemliyoruz.

2 Ekim, 2017

21. Yüzyılda Ölçme-Değerlendirme dersinin temel hedef kitlesi öğretmenler olmakla birlikte öğretmen adayları ve yüksek öğretimde ders yürüten öğretim elemanları da bu eğitimi yararlı bulacaklardır.

13 Eylül, 2017

Dijitalleşme öğrenme süreçlerinde de gözlenmektedir. Bu dersin amacı da öğretim elemanlarının dijital çağın özelliklerine ayak uydurabilmesi, yeni öğrenci kitlelerinin özelliklerine uygun öğrenme süreçleri tasarlayabilmesi, dijital araç ve ortamları bu süreçlere dahil edebilmesidir.

2 Ekim, 2017