Dil Öğrenimi

The goal of this course is to help you acquire basic Turkish language skills.

2 Ekim, 2017

Bu ders, Arapça bilmeyenlere, Arap harflerini ve bu harflerle okuyup yazabilmeyi öğretmeyi hedefler. Bu derste öğrenci Arap harflerinin doğru telaffuzlarını, harfleri harekelerle seslendirmeyi, harfleri birleştirerek kelimeleri okumayı ve Arap harfleri ile yazmayı öğrenir.

2 Ekim, 2017