Çocukla Çalışma Becerileri

Bu derste zihinsel yetersizliğe sahip çocuklarla çalışma becerileri ve çocukların davranışlarının yönetimi konusunu ele alacağız.

Bu dersin öğrenme amaçları;

Birinci hafta sonunda akademik olmayan becerileri tanımlayabilecek ve sınıflandırabileceksiniz.
İkinci hafta özbakım ve günlük yaşam becerilerinin değerlendirilmesinde ve öğretiminde kullanılan teknikleri açıklayabileceksiniz.
Üçüncü hafta sosyal beceriler ve dil konuşma ve alternative iletişim becerilerinin değerlendirilmesinde ve öğretiminde kullanılan teknikleri açıklayabileceksiniz.
Dördüncü hafta problem davranışları, bu davranışların nedenlerini ve işlevlerini öğreneceksiniz.
Beşinci hafta davranış yönetiminde kullanılan teknikleri betimleyebileceksiniz.
Altıncı hafta özel çocuklar için okullarda uygulanan programları, bu programlara aile katılımının önemini ve okullarda yapılan çalışmaların evde desteklenmesinin nedenlerini açıklayabileceksiniz.

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Doçent Dr.
Yasemin
ERGENEKON