Çalışan Hakları

Çalışanların bireysel iş hukukuna dahil olmaları, hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Bir işyerinde çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini her zaman için işverenden istemek ve yerine getirilmediği taktirde de yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. İşverenler açısından da gerek kendisinin gerekse de yanında çalıştırılanların sosyal güvenlik açısından bildirimi bir yükümlülüktür.
Bu dersin amacı iş hayatına yeni girecek ve/veya iş hayatında yer edinmiş bireylerin, çalışan hakları konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktır.

Hafta 1 : Fesih
Hafta 2 : Kıdem Tazminatı
Hafta 3 : Ücret
Hafta 4 : Ücretli Tatiller ve İzinler
Hafta 5 : Çalışma Süreleri

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Doçent Dr.
İlhan
ORAL