Bağlama Öğreniyorum I

Bağlama Öğreniyorum-1 dersi, uzun sap bağlama öğrenimine yönelik bir ders olup,
Bağlamaya yeni başlayanlar için doğru teknik ve yaklaşımlarla çalgının doğru icrasına yönelik temel seviyede kazanımlar sağlayacaktır.
Öğrencinin bu ders ile;
Bağlamanın doğru tutuş şeklini kavraması,
Nota isimleri ve değerlerini kavraması,
Basit düzeyde mızrap kalıplarını kavraması,
Sol eldeki parmakların tümünü kullanabilmesi,
Basit düzeydeki parmak geliştirici alıştırmaları uygulayabilmesi,
Basit tartımlarda yazılmış türküleri icra edebilmesi hedeflenmektedir.
Dersin işlenişi: Konu ile ilgili genel bilgiler verilerek, bu bilgilerin ışığında görsel ve işitsel materyallerle konu pekiştirilecektir. Öğrenciler bu bilgileri pratiğe dönüştürerek belirli bir zaman dilimi bu uygulamaları tekrar edecektir. Öğrencinin yaptığı uygulamalar belirli aralıklarla dersin hocasına video formatında geri bildirilecek ve gidişat takip edilecektir.
Bu dersin değerlendirme aşamasında, öğrencinin hedeflenen davranışları yerine getirmiş olması gerekmektedir.

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Öğretim Görevlisi
Erdal
ULUDAĞ