Araştırma ve Değerlendirme

Son yıllarda değişkenler arası ilişkileri tek tek incelemek yerine bütünsel bir yaklaşımla ilişkilerin hepsini birden aynı anda inceleme ihtiyacı ve eğilimi hızlanmıştır.

2 Ekim, 2017
Dersin başlamasına 7 gün var.

Bu dersin amacı öğrencilere istatistik paket programı kullanımını göstermek, bu konudaki bilgi ve beceri düzeylerini arttırarak teorik bilgiyle birleştirmektir.

2 Ekim, 2017
Dersin başlamasına 7 gün var.

Bilgi paylaşımı süreçlerinde yapısal değişimle birlikte çeşitli sosyal ağ sitelerinde milyonlarca bilgi paylaşılagelmektedir.

2 Ekim, 2017
Dersin başlamasına 7 gün var.

R ile Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş dersinin temel hedefi, R istatistiksel programlama dilinin tanıtılması ve sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların diğer paket programlarla yaptıkları yaygın olan basit analizleri ve veri düzenleme işlemlerini R'de nasıl yapabileceklerinin kavratılmasıdır.

2 Ekim, 2017
Dersin başlamasına 7 gün var.

Veri Toplama Yöntemleri dersinin hedef kitlesi lisansüstü eğitim gören öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılardır. Ders, nicel araştırmalardaki veri toplama sürecine odaklanmaktadır.

2 Ekim, 2017
Dersin başlamasına 7 gün var.