Aile ve Uyum Süreci

Bu derste zihinsel yetersizliği olan bireye sahip ailelerin yaşamlarındaki değişiklikler, onların yetersizliğe uyum sağlama süreçlerini etkileyen faktörler ve yetersizliğe uyumu kolaylaştıran stratejiler yer almaktadır.

Aile ve Uyum Süreci dersi, 6 haftalık süreçte, katılımcılara şu öğretimsel amaçları kazandırmayı amaçlamaktadır:

Birinci hafta, aile ve uyum sürecini somut olaylarla anlayabilecek, yetersizlik durumuna uyum sağlama sürecini etkileyen etkenleri sıralayabilecek, uyum sürecini açıklayan aşama modelini açıklayabileceksiniz.

İkinci hafta, yetersizliği olan çocuğun durumu anlayabilmeyi kolaylaştıran faktörleri ve bu durumu anlatmada gerekli iletişim becerilerini sıralayabileceksiniz.

Üçüncü hafta, sosyal çevre modeli kapsamında aile stresinin kontrol edilmesi ve olumsuz etkilerinin en aza indirilmesinde en önemli bileşenlerden olan aile içi ve dışı destek sistemlerinin neler olduğu ve nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Dördüncü hafta, yetersizliği olan bireye sahip ailelerin çevreden gelen etkileri olumlu hale getirebilmesini sağlayacak uygulamaları sıralayabileceksiniz.

Beşinci hafta, yetersizliği olan birey sahibi ailelerin karar verme, problem çözme ve etkili iletişim kurma için gerekli becerileri sıralayabileceksiniz.

Altıncı hafta, zaman kavramını ve zaman yönetimi stratejilerini açıklayabilecek, stresin etkilerini ve stresle başa çıkma uygulamalarını sıralayabileceksiniz.

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Pazartesi, Ekim 2, 2017
Profesör Dr.
Atilla
CAVKAYTAR