21. Yüzyılda Değerlendirme

21. Yüzyılda Ölçme-Değerlendirme dersinin temel hedef kitlesi öğretmenler olmakla birlikte öğretmen adayları ve yüksek öğretimde ders yürüten öğretim elemanları da bu eğitimi yararlı bulacaklardır. Bu eğitim, öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının, derslerinde kullanabilecekleri çağdaş ölçme-değerlendirme yöntem ve araçlarını yakından tanımalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Toplam 5 hafta süreli bu eğitim tamamen bireysel öğrenmeye dayalı geliştirilmiştir. Bir başka deyişle, sizin için hazırlanmış etkileşimli içeriği bireysel hız ve özellikleriniz doğrultusunda çalışmanız ve her hafta sizden beklenen ödev etkinliğini (eylem planının bir bölümünü) tamamlamanız gerekmektedir. Dersi tamamlayabilmek için tüm etkileşimli öğrenme malzemesini, eylem planınızı oluşturmuş olmanız ve eylem planınızın dersin öğretim elemanı tarafından geçer not alması gerekmektedir.

Ders Süresi: 
Ders Türü: 
Ders Dili: 
Çarşamba, Eylül 13, 2017
Doçent Dr.
Alper T.
KUMTEPE