Website Logo
Proje Tabanlı Öğrenme
Fiyat : Ücretsiz

Dersin Tanımı

Proje tabanlı öğrenme dersinin temel hedef kitlesi öğretmenler olmakla birlikte öğretmen adayları ve yüksek öğretimde ders yürüten öğretim elemanları da bu eğitimi yararlı bulacaklardır. Bu eğitim, öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının, sınıflarında proje ya da etkinlik tabanlı öğrenme yaklaşımını etkili biçimde kullanmalarını sağlayacak becerilere odaklanmaktadır.

Toplam 5 hafta süreli bu eğitim tamamen bireysel öğrenmeye dayalı geliştirilmiştir. Bir başka deyişle, sizin için hazırlanmış etkileşimli içeriği bireysel hız ve özellikleriniz doğrultusunda çalışmanız ve her hafta sizden beklenen ödev etkinliğini (eylem planının bir bölümünü) tamamlamanız gerekmektedir. Dersi tamamlayabilmek için tüm etkileşimli öğrenme malzemesini, eylem planınızı oluşturmuş olmanız ve eylem planınızın dersin öğretim elemanı tarafından geçer not alması gerekmektedir.

Rehber Gözetimli
Türkçe