Website Logo
İnsan Kaynakları Yönetimi Temel Uygulamaları
Fiyat : Ücretsiz

Dersin Tanımı

İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi için çeşitli kaynaklara ihtiyaçları vardır. Bu kaynaklar fiziksel kaynaklar, finansal kaynaklar ve insan kaynaklarıdır. Başarılı olmak için bu kaynakların hepsi önemli olmakla birlikte günümüz iş dünyasında rekabet avantajı sağlama olasılığı en yüksek olanı, insan kaynakları ve bu kaynakların nasıl yönetileceğidir.
İnsan kaynakları yaratılan tüm ürünler ve hizmetler ile müşterilerin bağlantısını kurabilmek için pazarlama kapasitesi ve örgüte ait bilgi, deneyim, beceriler, karar verme ve yaratıcılık, bu yeteneklerin örgütlenmesi, yapılandırılması ve ödüllendirilmesinden sorumludur.

HAFTALIK PROGRAM
Hafta 1 : İnsan Kaynakları ve Kapsamı
Hafta 2 : Kariyer Yönetimi
Hafta 3 : Performans Değerlendirme
Hafta 4 : Mobbing
Hafta 5 : Örgütsel İletişim

Rehber Gözetimli
Türkçe