Website Logo
Çalışan Hakları
Fiyat : Ücretsiz

Dersin Tanımı

Çalışanların bireysel iş hukukuna dahil olmaları, hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Bir işyerinde çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini her zaman için işverenden istemek ve yerine getirilmediği taktirde de yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. İşverenler açısından da gerek kendisinin gerekse de yanında çalıştırılanların sosyal güvenlik açısından bildirimi bir yükümlülüktür.
Bu dersin amacı iş hayatına yeni girecek ve/veya iş hayatında yer edinmiş bireylerin, çalışan hakları konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktır.

HAFTALIK PROGRAM
Hafta 1 : Fesih
Hafta 2 : Kıdem Tazminatı
Hafta 3 : Ücret
Hafta 4 : Ücretli Tatiller ve İzinler
Hafta 5 : Çalışma Süreleri

5-6 Hafta
Rehber Gözetimli
Türkçe