Website Logo
Arapçaya Giriş
Fiyat : Ücretsiz

Dersin Tanımı

Bu derste,
• Arap harflerini ve bu harflerin gösterdikleri sesleri,
• Harfleri işaretlerle (harekelerle) seslendirmeyi,
• Harfleri birleştirmeyi,
• Harfleri uzatarak okumayı ve kelime sonlarını seslendirmeyi,
• İsimlerde belirliliği,
Ve bunlarla birlikte Arap alfabesi ile yazı yazmayı öğretmeyi hedefliyoruz.


Hafta 1: Arap harflerini, gösterdikleri sesleri ve yazılışlarını tanımak
Hafta 2: Arap harflerinin işaretlerle (harekeler) seslendirmek
Hafta 3: Harfleri birleştirmek
Hafta 4: Harfleri uzun okumak ve kelime sonlarını seslendirmek (nunlama)
Hafta 5: İsimlerde belirliliği, şemsî ve kameri harfleri tanımak

Rehber Gözetimli
Türkçe